REGENAS YAĞ TASFİYE CİHAZI

Bir model seçiniz:

Regenas OTP 1T

1000 litre/saat yağ tasfiye kapasitesi

Regenas OTP 3T

3000 litre/saat yağ tasfiye kapasitesi

Regenas OTP 6T

6000 litre/saat yağ tasfiye kapasitesi

Regenas OTP yağ tasfiye/tretman/kato cihazları 1000 ile 6000 litre/saate varan kapasitede yağ tasfiyesi sağlar. Yeni ve kullanılmış yağda bulunan su, gaz ve partikülleri arıtarak transformatörlerin ömrünü uzatır. Regenas Trafo Yağı Tasfiye Cihazı (Yağ Tretman Cihazı) sahada ve işletmenizde yağ tasfiyesi (tretmanı) gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir.

Yağ Tasfiye Cihazı Nasıl Çalışır?

 • Operatör tek bir tuşla sistemi başlatır.
 • Giriş ve çıkışta bulunan vanalar otomatik olarak açılır.
 • 0,1 ABS vakum değerine sahip vakum pompası sistemi vakuma alarak yağ girişini başlatır.
 • 1 mikronluk filtrelerden geçirilen yağ, ısıtıcı tankına aktarılır.
 • Yağ ısıtıcı tankı 3 grupta çalışır ve otomatik olarak devreye girip çıkar.
 • Gaz alma tankında vakum altında yağın içinde bulunan erimiş gaz ve su çekilerek atılır.
 • Gaz alma tankındaki yağ seviyesi otomatik olarak oransal vana kontrolünde sabit tutulur.
 • Sabit seviye, yağ seviye sensörünün anlık olarak oransal vana ile iletişim kurmasıyla sağlanır.
 • Yağ pompası istenilen hızda devreye girerek, tasfiye edilen yağı dışarıya tahliye eder.
 • Yağ seviyesinin aşırı düşmesi veya yükselmesi durumunda ilgili pompa ve aktüatörlü vanalar otomatik olarak durdurulur.
 • Hiçbir operatör müdahalesine gerek kalmadan sistem kendini otomatik olarak düzelterek tasfiye işlemine devam eder.
 • Gaz alma tankında bulunan dağıtım sistemi ile üst seviye homojen akış sağlanır. Köpük oluşumunun önüne geçilir.
 • Yağ sistemden dışarı tahliye edilmeden önce 1 mikronluk çıkış filtresinden geçirilir.
 • Çıkış filtresi üzerinde tıkanmalara karşı basınç ölçümü yapılır.
 • Kritik basınç değerine ulaşılması durumunda yağ pompası otomatik olarak durdurularak sistem korumaya alınır.
 • Çıkış hattı üzerinde son kez sıcaklık ve PPM su oranı ölçümleri gerçekleştirilir.

Tam Otomatik PLC

Tasfiye işlemi PLC kontrol ekranından tam otomatik olarak yönetilebilir. Hiçbir operatör müdahalesine gerek duyulmaz.

Operatörün işlem başlangıcında seçeceği önceden tanımlı senaryolar sayesinde, tesis hiçbir müdahaleye gerek kalmadan tasfiye işlemini baştan sona kadar gerçekleştirilir.

Tesis dokunmatik PLC kontrol ekranından kontrol edilir. Operasyon öncesi elektrik aktüatörlü vanalar otomatik olarak açılır. Vakum pompası devreye girerek sisteme yağ girişini başlatır. Tasfiye işlemi sırasında yağ seviyesi oransal vana kontrolünde sabit tutulur. Yağ çıkış hızı istenilen değerde stabil olarak alınır. Operasyon sonrası tek tuşla vakum pompası, yağ pompası, ısıtıcılar ve elektrik aktüatörlü vanalar otomatik olarak kapanır.

Giriş ve Çıkış Filtreleri

yağ tretman filtre

Regenas OTP Yağ Tasfiye Cihazı, hem girişte hem de çıkışta 1 mikrona varan geçirgenlikte filtrasyon sistemi kullanır. Bu sayede mineral yağı hem partiküllerinden arındırılmış olur hem de sistemde bulunan yağ pompalarına zarar vermez.

Giriş filtresi bulunmayan cihazlar sadece içinde partikül bulunmadığından emin olunan yeni yağların tretmanı için kullanılabilir. Ancak yeni yağ dahi olsa, yağın depolandığı tankların partikül içermediğinden emin olmak oldukça zordur.

Girişte filtre kullanılmaması veya sadece kaba filtre kullanılması, sisteme giren yağın içerisindeki partiküllerin sisteme girmesine sebep olur. Kaba filtreler genellikle 200 mikrona kadar filtrasyon sağlayabilmektedir. Kaba filtre hazneleri boyutu sebebiyle çabuk tıkanırlar ve sıklıkla temizlenmeleri gereklidir. Temizliği düzenli olarak yapılmayan kaba filtreler sistemin emiş gücünü azaltır ve sisteme giren yağı sürekli olarak kontamine eder.

Giriş filtresi, OTP serilerinde standart donanım olarak yer alır. Filtrasyon, giriş filtre tankı içerisinde bulunan kartuşlar ile sağlanır. Kullanım ömrü tamamlandığında yeni kartuşlar ile değiştirilerek devam edilir.

Isıtma Tankı

Regenas OTP Yağ Tasfiye Cihazı, gruplar halinde devreye girip çıkan rezistans ısıtıcıları ile tasfiye işlemini sürekli olarak sabit sıcaklıkta gerçekleştirir. Yağ ısıtma işlemi, kontrol panelinden ayarlanan sıcaklıklar arasında termostat olarak çalışan yazılım kontrolündedir. PLC üzerinden sağlanan haberleşme sayesinde, anlık yağ hızına göre kademeler otomatik olarak devreye girip çıkar.

yağ tasfiye pt100

Gaz Alma Tankı ve Vakum

Regenas OTP Yağ Tasfiye Cihazı, yağın içindeki su ve gaz alım işlemini vakuma dayanıklı “Gaz Alma Tankı” içerisinde gerçekleştirir. Isıtma tankında yeterli sıcaklığa getirilen trafo yağı, gaz alma tankının içerisine pulverize edilerek püskürtülür. İçeri giren yağ binlerce metal taneciğin arasından geçerken yüzey alanı daha da genişler. Düşük vakum değeri (-0,90 bar) altında yağın içindeki su, nem ve gaz yağdan arındırılarak tankın dışına alınır.

Vakum pompası akış hızına bağlı olmaksızın sürekli olarak tam kapasite çalışır. Bu sayede gaz alma tankındaki vakum değeri sabit tutulmuş olur.

Gaz alma tankının üst kısmında bulunan dağıtım sistemi, homojen bir akış sağlar. Yüzey genişletici taneciklerin sayesinde vakum verimliliği artırılarak, yağın tek seferde istenilen değerlere ulaşılması sağlanır.

Homojen akış sağlayamayan cihazlar ile vakum değerini sabit tutamayan cihazların verimliliği oldukça düşüktür.

Güvenlik ve Koruma

Regenas Yağ Tasfiye Sistemi; ölçüm sensörleri ve koruma şalterleri ile donatılmıştır.

✓ Elektrik kesintilerinde UPS devreye girerek sistemi güvenli bir şekilde kapatır.

✓ Sistemin aniden kapatılmsı durumunda ısıtıcı tankında genleşen yağ, oransal vana vasıtası ile kontrollü olarak gaz alma tankına aktarılır.

✓ Gaz alma tankı içerisinde hassas seviye ölçümü sağlanır:

 • Yağın belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda; yağ pompası otomatik olarak durdurulur. Yağ istenilen seviyeye tekrar yükseldiğinde, yağ pompası otomatik olarak devreye girer.
 • Yağın belirli bir seviyenin üstüne çıkması durumunda; vakum pompası otomatik olarak durdurulur. Yağ istenilen seviyeye tekrar indiğinde, vakum pompası otomatik olarak devreye girer.
 • Yağın en üst seviyeye çıkması durumunda giriş vanası otomatik olarak kapanır.

✓ Tasfiye işlemini sonlandırmak için dokunmatik ekranda “Sistem Durdur” seçeneği seçilir. İşlemi sonlandırmanın 2 yolu vardır. İlk seçenek, işlemi 45 saniye içinde sonlandırır. İkinci seçenek, 15 dakikaya kadar sürebilen ısıtılmış yağın soğumasından sonra işlemi sonlandırır.

✓ Yağ pompası ile rezistans ısıtıcıları PLC üzerinden haberleşme halindedir. Isıtıcılar yağ pompasının çalışmadığı durumlarda akış sağlanamayacağı için devreye girmez.

✓ Çıkış filtre tankı üzerinde basınç transmitteri bulunmaktadır. Filtrelerin tıkanması, çıkış hattının tıkanması veya harici depolama tanklarının dolması durumlarına karşı, önceden ayarlanan basınç değerine ulaşıldığında sistem otomatik olarak kendini kapatarak korumaya alır.